GB.jpgGrön 3 e-smart-gron_u_sk_100.gif

Kursledare Gunbritt Seffer
gunbritt.seffer@nacka.se
070-4317602


Seminarium 2, onsdag 20 februari 13.00-16.00 i Adalar, Nacka stadshus

Seminarium 3, onsdag 7 maj 9.00-12.00 i Adalar, Nacka stadshus


Förberedelser inför seminarie 3


1.Välj tre av kursmålen och beskriv på vilket sätt du valt att arbeta på för att bli e-smart.(se nedan)
2.Beskriv hur du har arbetat med barnen/eleverna.
3.Hur ska du gå vidare, vad är nästa steg som e-smart?


Skriv ner dina reflektioner i din blogg samt i wikin här>>

Mål med e-Smart
Utmanande, engagerande och roligt.
Öka pedagogernas digitala kompetens.
Ökade möjligheter till förbättrade resultat och måluppfyllelse.
Insyn i moderna verktyg, som wikis och bloggar, podcasting, och börja använda dem.
Inspirera till att IT är kul och hur IT-resurser kan användas i vardagen så elever kan nå bättre resultat.
Att stödja och förstärka det förskole- och skolutvecklingsarbete som redan pågår.
Öka pedagogernas digitala kompetens enligt EU-direktiven och vår lokala e-strategi.


Avslutningsmässa i Nacka stadshus måndag 19 maj 13.00-17.00

Deltagare i grupp 3

Handledning
Anmäl dig till handledning>>

Wikipar - här konstruerar ni ert bygge
Andreas Sanneving -Malin Salomonsson-Carl-Johan Markstedt
Georg Kaufmann-Daniel Ivarsson
Kristina Axelsson-Camilla Carlberg-Ylva Jans
Per Nyberg-Hanna de Mare
Pia Larsson-Magnus Nilimaa