inger.jpg|| || ||

e-smart-gron_u_sk_100.gifGrön 1

Kursledare Inger Lison
inger.lison@nacka.se
070/431 76 04
Test!!!
Intressant att vi inte kan skriva samtidigt på wikiytan- Gunbritt får upp ett meddelande att jag håller på att skriva på just denna wiki-yta.

Viktigt datum!
Måndagen den
19 maj 13-17
Avslutningsmässa
i Nacka stadshus.Semenarium3

Tack för en kul, kreativ och kollaborativ förmiddag!
Här lägger dina bidrag:

”Hämta” dina reflektioner kring e-Smart som du har gjort varje vecka i din blogg under kursens gång.
och skriv in dem i vår wikis för KUNSKAPSDELNING, grupp Grön 1
Mål med e-Smart
Utmanande, engagerande och roligt.
Öka pedagogernas digitala kompetens.
Ökade möjligheter till förbättrade resultat och måluppfyllelse.
Insyn i moderna verktyg, som wikis och bloggar, podcasting, och börja använda dem.
Inspirera till att IT är
kul och hur IT-resurser kan användas i vardagen så elever kan nå bättre resultat.
Att stödja och förstärka det
förskole- och skolutvecklingsarbete som redan pågår.
Öka pedagogernas digitala kompetens
enligt EU-direktiven och
vår lokala e-strategi.

Material från kursenInformation till gruppen:
Nu är det dax, om du inte har hunnit att: