Har börjad filma idag! Ganska kul. Själv?
/Georg

Här ska ni två tillsammans kollaborera för att komma fram till hur ni ska bli e-Smarta med era elever under kursen.

Vad ska ni göra? Hur ska ni göra? Vilka resurser ska ni använda? Vilka effekter hoppas ni uppnå?
Arbeta fram era idéer tillsammans.
Hur kan ni koppla ert arbete till kommunens e-strategi och er lokala e-handlingplan?
Hur kan ni använda digitala resurser i ett tema/ämnesområde (utifrån målen) i er undervisning?

Här i wikin planerar och konstruerar ni ert tema- eller ämnesområde. Ni skapar en lärresurs som ni använder med eleverna.
(Dina personliga reflektioner under arbetet skriver du kontinuerligt i din blogg som du skapar under seminarium 2.)

Skriv fritt, lägg till, ändra, ta bort! Försök att hitta ett gemensamt arbetssätt som ni överför till er egen undervisning.

Hej Georg!
Jag tyckte föreläsningen idag var ganska intressant och gav mig några ideér.

1. Det som du sa att man kan göra intruktionsfilmer som eleverna kan lägga ut på t.ex. Youtoube
2. Man kan tipsa eleverna om hemsidor om t.ex. näringslära.
3. Man kan använda skolportalen till elever för information som man vill ha ut utan att ge ut en massa papper.

www.youtube.com

Har du varit inne på www.lektion.nu där kan man hitta roliga och intressanta idrottslektioner.

Vänliga hälsningar Daniel

Kul! Vi har kommit igång. Lektion har jag varit inne, men ej haft någon nytta hittills. Youtube verkar bra. Fast en tanke slår mig när jag sitter såhär: Vill vi att eleverna sitter ännu mer tid vid datorn - eller snarare motsatsen?? /Georg

Hej! Georg
Jag håller på med elevleda lektioner i årskurs 6. Det vore kul om man hade en videokamera och kunde videofilma deras lektioner och utifrån den ge goda råd och beröm utifrån dessa videoklipp. Jag tror att eleverna som man testar detta på skulle tycka att det var lärorikt. Kanske räcker det att bara filma deras intruktioner till sina kamrater för att göra det lättare att bearbeta. Utväderingen tycker jag ska ske efter lektionen och bara med de elever som har lektionen.Man kanske kan visa den via dator direkt i gymnastiksalen.

Vad tror du om detta?

Hej Daniel!
Kul ide att filma elevledda lektioner. Vi har de i år nio. Visst skall man filma endast sekvenser av lektionen. Säkert lärorikt för eleven att ser sig själv på film. Fast det tar tid, eller hur??? Varifrån skall denna tiden tas? Kanske eleven skall först tittar själv och sen pratar man? Fast då har man nästan glömd lektionen.../Georg

När har du bokat handledning?/Georg

Idder från seminarium 2
- pulsklocka
- hälsoprogram
- surfa lite
- filma korta seqvenser - reflekterar i klassrummet
-Tysklandsutbyte
-