Här ska ni två tillsammans kollaborera för att komma fram till hur ni ska bli e-Smarta med era elever under kursen.
Vad ska ni göra? Hur ska ni göra? Vilka resurser ska ni använda? Vilka effekter hoppas ni uppnå?
Arbeta fram era idéer tillsammans.
Hur kan ni koppla ert arbete till kommunens e-strategi och er lokala e-handlingplan?
Hur kan ni använda digitala resurser i ett tema/ämnesområde (utifrån målen) i er undervisning?


Här i wikin planerar och konstruerar ni ert tema- eller ämnesområde. Ni skapar en lärresurs som ni använder med eleverna.
(Dina personliga reflektioner under arbetet skriver du kontinuerligt i din blogg som du skapar under seminarium 2.)

Skriv fritt, lägg till, ändra, ta bort! Försök att hitta ett gemensamt arbetssätt som ni överför till er egen undervisning.