Här ska ni tre tillsammans kollaborera för att komma fram till hur ni ska bli e-Smarta med era elever under kursen.
Vad ska ni göra? Hur ska ni göra? Vilka resurser ska ni använda? Vilka effekter hoppas ni uppnå?
Arbeta fram era idéer tillsammans.
Hur kan ni koppla ert arbete till kommunens e-strategi och er lokala e-handlingplan?
Hur kan ni använda digitala resurser i ett tema/ämnesområde (utifrån målen) i er undervisning?

En fundering: Jag kommer att använda min wiki till att låta eleverna reflektera kring ett kommande, pågående eller avslutande projekt. Syfte med detta är kort och gott att få eleverna att bekanta sig med verktyget.

-Andreas

Här i wikin planerar och konstruerar ni ert tema- eller ämnesområde. Ni skapar en lärresurs som ni använder med eleverna.
(Dina personliga reflektioner under arbetet skriver du kontinuerligt i din blogg som du skapar under seminarium 2.)

Skriv fritt, lägg till, ändra, ta bort! Försök att hitta ett gemensamt arbetssätt som ni överför till er egen undervisning.

Malin: Det finns en knapp i verktygsfältet som heter "Horizontal rule". Ställ markören där du vill ha linjen och klicka på den knappen så kommer ett snyggt litet streck helt av sig självt.
Jag tycker också det kan vara bra att använda wikisen också, det känns på något sätt lättare att följa en diskussion här. Jag har fortfarande inte bestämt mig vad jag ska göra med eleverna. FUnderar på att de ska få göra sitt grupparbete i en wikis kanske. Samtidigt tycker jag det känns knasigt att involvera eleverna innan jag själv fått kläm på det, att göra dem till försökskaniner (vilket de i och för sig redan är på många sätt, men ändå...) Har ni bestämt något?


Calle: Jag gick ju lite tidigare idag från seminariet, så vi hann aldrig säga något om hur vi ska fortsätta använda vår gemensamma wikis. Vi har ju våra bloggar nu, dessutom. Men jag tycker att det skulle vara intressant att fortsätta höra hur du jobbar med dina elever, Malin, och bolla idéer här på wikisen.


Calle igen: Jag tror det är en god idé att låta eleverna vara anonyma. En annan tanke: kan man inte bilda mindre grupper? Våra klasser på gymnasiet består vanligt av 30-32 elever. Det blir väldigt många som ska kommentera. Om klassen delas in i ett par mindre grupper som alla har varsin wikis med en bild eller text som de ska kommentera blir det mer hanterligt, tänker jag mig. Att eleverna tycker att det verkar krångligt kanske inte är så konstigt, det tycker nog vi också. Dessutom är varken de eller vi vana vid wikisar. Jag håller med dig, Malin - man behöver inspiration för att komma igång. Samtidigt har ju du kommit igång, genom att du börjat prata med dina elever om detta. Det är mer än vad jag gjort.

Vad gäller min och Andreas gemensamma klass tror jag precis som du Andreas att de inte kommer att ha några problem med att läsa varandras kommentarer. Kanske är det en sådan uppgift vi ska börja med - att låta en bild eller en text cirkulera genom några grupper som läxa och sedan samla ihop kommenterarerna på en lektion.

Upphovsrätten är viktig förstås. Ingen aning om hur det fungerar. Det kanske vi kan diskutera imorgon.

PS. Hur gör man de där heldragna strecken mellan varje kommentar? DS.Malin igen:
Då funkar det äntligen för mig att skriva här...
Prestationsångest pratade jag med min klass om igår, och de tycker inte det är något problem. Jag märker nu att jag inte riktigt fick med allt förra gången: tanken är också att eleverna ska vara anonyma för alla utom läraren. Vet inte om det kanske gör att det känns bättre för dem. Men det är absolut en viktig aspekt att ha i åtanke.

En annan sak jag tänkte på var det här med upphovsrätt - man kan ju inte bara lägga ut vad som helst på nätet hur som helst.

När eleverna först presenterade det här tyckte jag det verkade kul - kanske mest för att jag själv känner mig helt blank...Nu vet jag inte. Men jag är som sagt blank, och kan inte riktigt komma på något annat heller. Vad har ni tänkt göra? Är det sagt att det är just en wiki vi ska jobba med, eller vad som helst som har med "ny teknik" att göra? Jag känner ett stort behov av att spåna idéer och bli inspirerad. Visade filmen om wikis från youtube för klassen, men deras kommentarer var bara "det är väl inte så stort i Sverige va?" "verkar krångligt" "kör en blogg!". Hoppas vi har tid på onsdag att leta inspiration!
/malin


Hej på er båda två.

Jag läste det som Calle skrev, och jag håller med honom: Att elever får ta del av varandras tankar och reflektioner är bra, men av egen erfarenhet så instämmer jag i att elever absolut kan känna "prestationsångest etc." inför att låta kamrater läsa något de själva skrivit. Dock så kan det nog fungera bra om man direkt i början av en kurs/läsår/åk1 introducerar sättet att publicera och ta del av andras tankar. Om eleverna producerar något tillsammans vid det första tillfället så kanske det ej känns som att eleven är ensam om att skriva eller uttrycka något.
I den klass som både jag och Calle undervisar i så tror jag att det skulle fungera bra ifall man jobba kring en analys/reflektionsuppgift kring ex. en bild. Många elever i den klassen är inte rädda för att uttrycka vad de tycker och tänker. Man kan publicera en bild i vår wiki där eleverna får i uppgift att publicera sin reflektioner - sättet att analysera en bild är ju faktiskt, till viss del, en del i det nationella provet (sv) i åk2.

Andreas.

Hej Andreas och Malin!
Nu är inne och skriver lite i vår wikies. Jag och Andreas vet ännu inte riktigt än hur vi ska lägga upp arbetet med våra elever, så jag vet inte riktigt i vilken ände man ska börja i (hur skriver man det i bestämd form? en wikies, den wikisen? och ska man skriva med stor eller liten begynnelsebokstav? svenskläraren funderar ...).

Hur kommer du att jobba Malin med wikisar med dina elever? Du undervisar väl också i svenska, vill jag minnas.

Jag lägger in en länk (mest för att test det): Tidningen i skolan
Det är en bra webbplats om man vill jobba med tidningar, media och journalistiskt skrivande med sina elever.

Calle
Hej! Malin har skrivit i diskussion, gå dit och titta/Gunbritt

Hej igen! När jag läser mitt förra inlägg ser jag att skriver "wikies", men det heter alltså "wikis". Då blir böjningen inte lika krånglig förstås... Vad gäller din idé, Malin (som jag läste först idag under fliken "diskussion"), med att lägga ut text och bild och låta eleverna kommentera, så låter det som en jättebra idé. Jag kan tänka mig att det även kan fungera i åk 1 på gymnasiet. Fördelen är att alla får ta del av varandras tankar. Det skulle vara intressant att börja med en bild. Den av eleverna som skriver först får kanske svårast (men alla kan väl alltid gå tillbaka och ändra sitt inlägg?). Jag tror också att det kan hjälpa svagare elever. Det öppnar upp för ett kollektivt samtal där alla verkligen kan bidra. En tanke dock: Kan det skapa prestationsångest samtidigt - att läsa andras kloka synpunkter? Kanske tänker vissa elever "vad ska jag bidra med - nu kommer jag att bli jämförd med andra"? Eller vad tror ni?
Calle